Föreningen

Kontaktuppgifter
Föreningsnummer: 13656-33
Organisationsnummer: 929000-4069
Postadress: Markaryds simsällskap,
Box 61, 285 22 Markaryd
Bangironummer: 454-6842
info@markarydssimsallskap.se

Medlemskap
Medlemsavgiften betalas årsvis.
För 2022 är medlemsavgiften 100 kr p/p eller 200 kr för en familj.
Betala på bankgiro 454-6842, skriv medlemsavgift och ditt namn.

Styrelsen
Ordförande: Lars Andersen
Vice ordförande: Christofer Dahl
Sekreterare: Anna Axelsson
Kassör: Ellenor Jacobsen
Ledamot: Malin Löndal
Suppleanter: Lars Bengtsson, Veronika Ivansson, Ulf-Göran Borgström, Lars-Ola Forsberg, Niklas Edholm
Valberedning: Åsa Andersen och Wolfgang Lindau

Föreningspolicyer
Mobbningspolicy
Drogpolicy

Stadgar