Kallelse till ÅRSMÖTE

ONSDAGEN den 3 APRIL kl. 18:30

Gula Huset (vid Hagaskolan)

MSS bjuder på fralla & dryck, kaffe eller te

Alla medlemmar hälsas

 VÄLKOMNA!