Platser kvar i Sim o Lek och Simskola med start i slutet på augusti.

Det finns fortfarande platser kvar i Sim & Lek kl. 8:15-9:00 och kl. 9:15-10 på lördagar. Sim o Lek riktar sig i första hand till barn som är 4-6 år, födda 2019 eller tidigare. Anmälan görs på mail till info@markarydssimsallskap.se. Ange barnets förnamn och födelseår.

Det finns platser kvar i Simskolan kl. 11:15-12 på lördagar. Riktar sig till barn som är fyllda 6 år, födda 2017 eller tidigare. Anmälan görs på mail till info@markarydssimsallskap.se. Ange barnets förnamn och födelseår.

Det finns enstaka platser kvar i T3 – simskola i den djupa delen av bassängen (lördagar 10:15). T3 är för barn som kan simma 25 m på djupt vatten. Ledare är i vattnet. Gruppen övar på de olika simsättens teknikdel. Viss märkestagning förekommer. Anmälan görs på mail till info@markarydssimsallskap.se. Ange barnets förnamn och födelseår.