Fullt i Simskolan och T3, platser kvar i Sim o Lek kl. 8:15

Det finns enstaka platser kvar i Sim o Lek kl. 8:15-9.00 på lördagar med start 26/8.

Sim o Lek riktar sig i första hand till barn som är 4-6 år, födda 2019 eller tidigare.

Anmälan görs på mail till info@markarydssimsallskap.se. Ange barnets förnamn och födelseår.